Monday, 15 Sep 2014
You are here:

เทคนิคจากศิษย์เก่า วี อาร์ คาเด็ท

นายร้อยตำรวจหญิง

สำรองที่นั่งเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต หมายเลขบัญชี 497-0-17336-2 (กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หลังการโอนเงิน พร้อมเก็บเอกสารการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานในวันเปิดเรียน)

 

ทดสอบตาบอดสี

ภาพกิจกรรมวี อาร์ คาเด็ท


  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ
  • กวดวิชา, ติว, เตรียมทหาร, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารวี อาร์ คาเด็ท-เชียงใหม่ (WE ARE CADET)

ติว, กวด, เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ, นายร้อย, นายเรือ, นายเรืออากาศ, นายร้อยตำรวจ, เชียงใหม่, ภาคเหนือ

คอร์สเข้าค่ายกินนอนปิดเทอมตุลาคม 2557

เริ่มอาทิตย์ที่ 5 - 27 ก.ย.57, 08.30-20.30 น.

เรียนทุกวัน ครบทุกวิชาที่ใช้สอบเข้า คณิต-วิทย์-อังกฤษ-ไทย-สังคม

ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

"อย่าเพียงฝันที่อยากจะเป็น จงเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเป็น เริ่มตั้งแต่วันนี้"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วี อาร์ คาเด็ท จ.เชียงใหม่

โทร. 053-223053, 081-4737010


ประกาศคะแนนสอบ Pre Cadet Test

เมื่อ 23 สิงหาคม 2557, 09.30 - 12.30 น.

ลำดับ

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

ไทย+สังคม

รวม

คิดเป็น

40 ข้อ

40 ข้อ

30 ข้อ

30 ข้อ

140 ข้อ

ร้อยละ

1

ด.ช.คฑาเทพ

โฟนโฟน

ม.1

0

0

0

0

0

ขาดสอบ

2

ด.ช.วัธนกฤต

พฤกษ์

ม.1

0

0

0

0

0

ขาดสอบ

3

ด.ช.สัณหณัฐ

กัณฑ์

ม.1

0

0

0

0

0

ขาดสอบ

4

ด.ช.วีระพันธุ์

มด

ม.1

10

14

12

11

47

33.57

5

ด.ช.กิตติชัย

เอิร์ท

ม.2

6

8

10

20

44

31.43

6

ด.ช.อรรถพันธ์

โยโย่

ม.2

10

9

7

15

41

29.29

7

ด.ช.ฐิติศักดิ์

น๊อต

ม.2

11

6

3

10

30

21.43

8

ด.ช.ธนวัฒน์

เคน

ม.2

10

9

9

12

40

28.57

9

ด.ช.โชติพงศ์

ไฟท์

ม.2

6

5

5

7

23

16.43

10

ด.ช.พัชรวัฒน์

หยก

ม.3

10

9

5

9

33

23.57

11

นายภัทรชัย

ปริ้นส์

ม.3

13

10

8

5

36

25.71

12

นายฉัตรดนัย

ปักเป้า

ม.3

10

14

9

13

46

32.86

13

นายยุทธพิชัย

นุก

ม.3

11

13

7

19

50

35.71

14

นายจุลจักร์

โก้

ม.3

7

10

10

12

39

27.86

15

นายเรวัตร

เรย์

ม.4

6

10

6

9

31

22.14

16

นายพรหมรังษี

เต้ย

ม.4

10

9

6

7

32

22.86

17

ด.ช.นฤบดี

ออมสิน

ม.1

8

11

7

7

33

23.57

18

ด.ช.มหาราษฎร์

โบ๊ต

ม.2

8

12

6

13

39

27.86

19

นายวรรธนะชัย

บีม

ม.4

27

17

9

16

69

49.29

20

นายกรกช

เสือ

ม.4

9

14

7

14

44

31.43


โครงการช้างเผือก ทอ.

ระเบียบการรับสมัคร

โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร

3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนการศึกษา (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.๗) หรือสำเนา

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

น้องๆ ที่ต้องการสมัครให้เตรียมหลักฐานมาเข้าค่ายฯ ด้วยนะครับ


เกณฑ์คะแนนสอบภาควิชาการ เตรียมทหาร ปี ’57

วิชา\เหล่า

ทบ.

ทร.

ทอ.

ตร.

วิทยาศาสตร์

220

220

220

200

คณิตศาสตร์

220

220**

220

200

ภาษาอังกฤษ

150*

160*

160*

150

ภาษาไทย+สังคม

110

100

100

150

รวม

700

700

700

700

* ภาษาอังกฤษ เหล่า ทบ.หากสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 30 ถือว่าสอบรอบแรกไม่ผ่าน

เหล่า ทร.และทอ. หากสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ถือว่าสอบรอบแรกไม่ผ่าน

** คณิตศาสตร์ เหล่า ทร. หากสอบได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ถือว่าสอบรอบแรกไม่ผ่าน 


ติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊คได้ที่นี่

แผนที่สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร วี อาร์ คาเด็ท จ.เชียงใหม่

แผนที่ กวดวิชา ติว เรียนพิเศษ เตรียมทหาร นายร้อย เชียงใหม่ WE ARE CADET MAP


สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารวี อาร์ คาเด็ท-เชียงใหม่ (WE ARE CADET) สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารที่ดีที่สุด หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นวิชาการ พลศึกษา และระบบสร้างวินัยตนเอง อำนวยการสอนโดย นาวาอากาศโทปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ (พี่ปิ๋ว:นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 35) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการจะเห็นน้องๆ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, ตาก, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์) ได้มีโอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงขออาสาที่จะช่วยเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ, สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้น้องๆ ได้มีศักยภาพและความพร้อมมากที่สุดในการสอบเข้าเรียนต่อยัง

 

ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อย, เชียงใหม่, ภาคเหนือโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ

 ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อย, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายร้อยจปร.ติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายเรือ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายเรือติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายเรืออากาศ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายเรืออากาศติว, กวดวิชา, เตรียมทหาร, นายร้อยตำรวจ, เชียงใหม่, ภาคเหนือนายร้อยตำรวจ

คุณสมบัติของพื้นฐานของผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

 

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. อายุ ไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์  
(สมัครสอบปี พ.ศ.2557 ได้แก่ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2540-2543)
3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4. มี อวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ 


หากน้องๆ ยังลังเลว่าจะกวดวิชาเข้าเตรียมทหารที่ไหนดี??

เลือกไม่ยาก แค่เพียงพิจารณาว่า...ใครคือตัวจริง?

ที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตนักเรียนเตรียมทหาร

สามารถถ่ายทอดการเตรียมพร้อมได้อย่างแท้จริง!

แค่เพียงพิจารณาว่า...ใครที่สอนจริง?

ด้วยประสบการณ์การสอนให้น้องเข้าใจได้ง่าย

คนที่สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก ไม่เรียกว่าเก่ง

แต่คนที่สอนเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย นี่คือของจริง!

และสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

แค่เพียงพิจารณาว่า...ใครที่ทำให้น้องๆ สอบติดได้จริง?

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง!! กับ

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารวี อาร์ คาเด็ท-เชียงใหม่

(WE ARE CADET-CHIANGMAI)

“ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวลชวนจิตไซร้ บ่มีฯ”

สังคมออนไลน์
facebook twitter google plus youtube wikipedia gmail hotmail yahoo dropbox ebay 

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2552

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2553

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2554

ข้อสอบเก่าเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ) ประจำปีการศึกษา 2555

 

แนะนำหนังสืออ่านเตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร ดูทั้งหมดที่นี่
คณิต เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ฟิสิกส์ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เคมี เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ชีวะ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ ภาษาไทย เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่
เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่ เตรียมทหาร นายร้อย วี อาร์ คาเด็ท เชียงใหม่

 


 

รวมภาพสวยๆ โดย วี อาร์ คาเด็ท ดูทั้งหมดที่นี่
คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย คำคม กำลังใจ สอบ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
รวมวีดีโอสวยๆ จาก YOUTUBE ดูทั้งหมดที่นี่
วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย
วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย วีดีโอ ติว เตรียมทหาร นายร้อย

facebookเป็นเพื่อนกันทางสังคมออนไลน์ www.facebook.com/wearecadet.wearecadet